all scores

Lyubov Shmatko

  • Soccer
Age 29 (October 25, 1993)
Nationality Ukraine